Считано от 20.06.2016 г. „СЕРПИО” ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0248-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Серпио” ООД“   се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 10 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 790 000 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 553 000 лeвa.Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 470 050 лeвa, а на националното съфинансиране - 82 950 лeвa. Проектът на „СЕРПИО” ЕООД е насочен към постигане на следните две основни цели – Повишаване на производствения капацитет и Засилване на експортния потенциал на кандидата.С договорената БФП кандидатът планира да извърши инвестиции в дълготрайни материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на„СЕРПИО” ЕООД в град Враца. Очакваните резултати вследствие изпълнението на проекта включват: повишаване на производствения капацитет със 17%; ръст на приходите на дружеството до 23%; стартиране на експорт и достигане 10% дял на износа в приходите; постигане на вътрешна норма на възвращаемост на проекта 39,09%; нарастване на производителността с 24,19%; увеличаване на средните генерирани приходи от износ с 26,46% и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 16,59% в период от 3 години след изпълнението на проекта.

На 21.09.2016 г. е открита процедура “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0248-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на Серпио ООД”, който се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Публична покана

Изисквания оферти

Оферта

Методика за оценка

Декларация на кандидата – ЗУСЕСИФ

Техническа спецификация

Проект на Договор за доставка

Гаранция за добро изпълнение

Информация за сключен договор


Всеки желае топъл и уютен дом. Това изисква от нас обмислянето на важни решения. От една страна продуктите, който предлагаме трябва да са практични и от друга страна, да са финансово изгодни. Затова ние, екипа на фирма „СЕРПИО” – ЕООД сме готови да Ви помогнем, ако се обърнете за съвет към нас. Ще Ви консултираме относно сигурността на Вашия дом, минималните загуби на топлина, шумоизолацията, и не на последно място за дизайна на Вашите прозорци, врати и стъклопакети.

Доверете се на нашия професионализъм, защото ние заявяваме „Можем и повече!”

Дограма на ишлеме

Фирма „СЕРПИО” – ЕООД изработва на ишлеме PVC и AL дограма. Нашата стратегия е насочена към гаранция за качество, надеждност, гъвкавост, бързи срокове на изпълнение и спазване на всички технологични изисквания, в съответствие с европейските стандарти. Нашите клиенти са най-ценната ни реклама и винаги остават доволни от работата и изпълнението ни, тъй като всяка поръчка за нас е важна и всеки клиент е част от нашето семейство.

Управител
моб. тел.: 0893/ 35 41 42

Офис- Враца
моб. тел.: 0893/ 35 41 44

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


web analytic